IMPRESSUM

Algemene Voorwaarden

Op alle diensten en leveringen van Com4Service zijn algemene leveringscoorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de arr.rechtbank te Alkmaar onder nr. 137/01. Op verzoek kunnen wij u deze toezenden.

Doen wat we beloven. Dat is wie we zijn.

Leer ons beter kennen